FORGOT YOUR DETAILS?

4-hodinový závod

Termíny Euro-Ring 4h pre rok 2024:

2024.04.06

2024.06.08

2024.09.14

2024.10.19

Na každú udalosť vytvoríme samostatnú udalosť na Facebooku mesačne vopred. Všetky dôležité informácie nájdete tu (prihlášky, informácie). Registrácia bude otvorená 2 týždne pred udalosťou na uvedenom odkaze Google Forms.

Výzva:

2023_EuroRing_4h_kiiras

2023_EuroRing_4h_KUPA_kiiras

2022_Euro-Ring 4h_German_v2

Výsledky nájdete v príslušnej udalosti na Facebooku!

TOP